Vizyon ve Misyon

Misyonumuz 

Çalışkan Çocuk Anaokulu bünyesinde eğitim gören çocuklar, dil gelişimi ve okuma-yazma hazırlığından sosyal becerilere ve yaratıcı ifadelere kadar, sürekli olarak kendilerini geliştiren yeni aktivitelere ve öğrenme ortamlarına ulaşırlar. Gelecek eğitim hayatları için sağlam bir temel oluşturmaya yardımcı olmak amacıyla, her çocuğun güçlü yönlerini ve ilgi alanlarını esas alıyoruz. Hakkımızda daha fazla bilgi almak için bize ulaşın.

 

Vizyonumuz

 

Okul öncesi eğitim alanının hedef ve amaçları doğrultusunda okul öncesi dönem çocuklarının gelişim düzeyleri, öğrenme hızları, ilgi alanları ve ihtiyaçları dikkate alınarak ve aileler ile işbirliği içerisinde yaşam boyu öğrenmeyi destekleyecek şekilde eğitim ortamı oluşturarak yaratıcı ve estetik duygulara sahip, kendini ifade edebilen, çevreye duyarlı,

araştıran, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmektir. Ayrıca, gelişen- değişen dünyaya ayak uyduran, geleceğe güvenle bakan, yeniliklere açık olan, öz kültürünü tanıyan, koruyan ve tercih edilen bir kurum olmaktır.

 

Neden Çalışkan çocuk anaokulu:

Çalışkan Çocuk Anaokulu ‘ nda “ çocuklarımız

  • Merak duygularını

  • Araştırma heyecanlarını

  • Öğrenme zevkini ve keyfini

  • Yaratıcılıklarını

  • Özgüvenlerini

Kaybetmeden eğitimlerini sürdürebilmektedirler.